O společnosti

Naše společnost patří mezi dynamicky se rozvíjející firmy s využitím nejmodernějších výrobních technologií. V oboru vstřikování a konečné úpravy plastů se specializujeme především na oblast automobilového průmyslu. Nabízenými službami poskytujeme zákazníkům portfolio služeb od předvýrobní etapy až po finální sériový produkt. Budujeme týmovou strukturu vedení projektů za účasti kvalifikovaných odborníků. Využíváme know-how a synergií v rámci koncernu firem Mürdter

Metody k dosažení našich cílů

  • Od plánování, vývoje až po sériovou výrobu
  • Koncept neustálého zlepšování
  • Požadavky zákazníků plníme spolehlivě
    a v termínu
  • Neustálé vzdělávání a rozšiřování
    kvalifikace zaměstnanců
  • Systém kvality dodržujeme a aktualizujeme

Úvodní strana

temp